Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Regionalny Rejestr Nowotworów w Lublinie zorganizowany został w 1974 roku przy Onkologicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublinie (obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli).
Początkowo gromadził dane o przypadkach zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych z terenu objętego opieką specjalistyczną tutejszego Zespołu, tj. z obszaru 5 województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, zamojskiego, przemyskiego.

Po zmianie podziału administracyjnego Polski w 1999 roku Rejestr gromadzi dane z terenu województwa lubelskiego. Dane zgromadzone w Rejestrze przekazywane są corocznie do Krajowego Rejestru Nowotworów w Warszawie, stanowiąc podstawę do ogólnopolskich opracowań epidemiologicznych. Dostępne są również w postaci raportów statystycznych bezpośrednio z elektronicznej bazy danych Rejestru Krajowego. Ponadto Rejestr tutejszy poddaje posiadane dane wojewódzkie analizie epidemiologicznej i opracowuje coroczny biuletyn informacyjny Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010