Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

W roku 1999 wprowadzony został nowy układ administracyjny kraju, w wyniku którego 4 województwa naszego regionu połączone zostały w 1 województwo lubelskie. Do dawnego obszaru 4 województw dołączono kilka gmin z województwa tarnobrzeskiego oraz siedleckiego, zaś 1 gmina byłego województwa bialskopodlaskiego znalazła się w obrębie województwa mazowieckiego.
W związku z tymi niewielkimi zmianami obszaru i liczby ludności objętych rejestracją, dane od roku 1997 są analizowane oddzielnie.

W roku 1997 w Polsce została ponadto wprowadzona 10-ta Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, zastępując stosowaną od ponad 20-tu lat Rewizję 9-tą. Obie te klasyfikacje różnią się nieco pod względem kodowania lokalizacji narządowych i morfologii nowotworów, nie pozwalając na bezpośrednie przełożenie (przekodowanie) danych. To kolejny powód odrębnego analizowania danych z tego okresu.
Zapoczątkowane w 1996 roku strajki lekarskie polegające na nieprzestrzeganiu obowiązku wypełniania druków statystycznych oraz zmiany w ustawodawstwie dotyczącym statystyki państwowej spowodowały załamanie rejestracji nowotworów w Polsce na okres 2 lat. Z tego powodu dane z lat 1997 i 1998 są tak skąpe, iż nie nadają się do analizy porównawczej.

W dawnym województwie chełmskim zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem wahała się w granicach około 230 do 280 przypadków na 100 tys. mieszkańców (współczynnik surowy), zaś po standaryzacji wynosił on około 190 do 230 na 100tys. Roczne wahania współczynników zachorowalności wynikały przede wszystkim z niedorejestrowania. W tak niewielkiej populacji nawet kilka zgłoszonych lub pominiętych przypadków znacząco zmienia wartości współczynników.
Wśród mężczyzn dominowały nowotwory płuca, żołądka, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, krtani i odbytnicy.
Wśród kobiet najczęstszymi nowotworami były nowotwory gruczołu piersiowego, płuca, szyjki macicy, skóry i przewodu pokarmowego.

Dołączone poniżej zestawienia przedstawiają dane o zachorowalności z podziałem na województwa

w postaci tabelarycznej oraz wykresy piętnastu najczęstszych nowotworów złośliwych u obu płci:


Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie chełmskim w latach 1989 ÷ 1996

Surowe współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989259.20313.80207.30
1990282.40330.80236.40
1991251.60298.80206.90
1992228.40261.60196.90
1993237.80279.10198.30
1994238.70276.60202.50
1995271.70325.20220.60
1996280.70341.90222.30

Zobacz wykres w nowym oknie


Standaryzowane współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989216.10285.20150.60
1990233.60303.30167.60
1991207.50272.60145.80
1992183.20234.40134.60
1993191.00248.00136.60
1994192.30247.80139.20
1995223.30290.00159.50
1996226.70301.80154.90

Zobacz wykres w nowym oknie
regionwojewództwo bialskopodlaskiewojewództwo lubelskiewojewództwo zamojskie
Polska Region
Powrót
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010