Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

W roku 1999 wprowadzony został nowy układ administracyjny kraju, w wyniku którego 4 województwa naszego regionu połączone zostały w 1 województwo lubelskie. Do dawnego obszaru 4 województw dołączono kilka gmin z województwa tarnobrzeskiego oraz siedleckiego, zaś 1 gmina byłego województwa bialskopodlaskiego znalazła się w obrębie województwa mazowieckiego.
W związku z tymi niewielkimi zmianami obszaru i liczby ludności objętych rejestracją, dane od roku 1997 są analizowane oddzielnie.

W roku 1997 w Polsce została ponadto wprowadzona 10-ta Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, zastępując stosowaną od ponad 20-tu lat Rewizję 9-tą. Obie te klasyfikacje różnią się nieco pod względem kodowania lokalizacji narządowych i morfologii nowotworów, nie pozwalając na bezpośrednie przełożenie (przekodowanie) danych. To kolejny powód odrębnego analizowania danych z tego okresu.
Zapoczątkowane w 1996 roku strajki lekarskie polegające na nieprzestrzeganiu obowiązku wypełniania druków statystycznych oraz zmiany w ustawodawstwie dotyczącym statystyki państwowej spowodowały załamanie rejestracji nowotworów w Polsce na okres 2 lat. Z tego powodu dane z lat 1997 i 1998 są tak skąpe, iż nie nadają się do analizy porównawczej.

W Polsce liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w omawianym okresie wahała się w granicach około 100 tys. przypadków (98 000 do 108 000).
Wśród mężczyzn dominowały zachorowania na nowotwory płuca, żołądka, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, krtani i jelita grubego. Surowe współczynniki zachorowalności wahały się od 240 do 290 zachorowań na 100 tys. mężczyzn, a standaryzowane od 220 do 260.
Wśród kobiet najczęstszymi nowotworami były nowotwory gruczołu piersiowego, szyjki i trzonu macicy, płuca, jajnika i przewodu pokarmowego. Surowe współczynniki zachorowalności wahały się od 190 do 240 zachorowań na 100 tys. kobiet, a standaryzowane od 140 do 170.
Tak znaczne wahania wielkości współczynników wiązały się przede wszystkim z różnicami w kompletności rejestracji w poszczególnych latach.

Dołączone poniżej zestawienia przedstawiają dane o zachorowalności z podziałem na województwa

w postaci tabelarycznej oraz wykresy piętnastu najczęstszych nowotworów złośliwych u obu płci:


Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1989 ÷ 1996

Surowe współczynniki zachorowalności
LataMężczyĽniKobiety
1989240,6196,6
1990242,1197,0
1991265,2220,0
1992294,0245,3
1993269,7225,9
1994290,6246,0
1995246,7204,6
1996254,5210,1

Zobacz wykres w nowym oknie


Standaryzowane współczynniki zachorowalności
LataMężczyĽniKobiety
1989220,0144,2
1990220,1143,9
1991239,3158,9
1992261,1174,1
1993241,4162,5
1994255,2173,5
1995225,4146,7
1996217,0145,0

Zobacz wykres w nowym oknie
województwo bialskopodlaskiewojewództwo lubelskiewojewództwo chełmskiewojewództwo zamojskie
Polska Region
Powrót
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010