Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

W roku 1999 wprowadzony został nowy układ administracyjny kraju, w wyniku którego 4 województwa naszego regionu połączone zostały w 1 województwo lubelskie. Do dawnego obszaru 4 województw dołączono kilka gmin z województwa tarnobrzeskiego oraz siedleckiego, zaś 1 gmina byłego województwa bialskopodlaskiego znalazła się w obrębie województwa mazowieckiego.
W związku z tymi niewielkimi zmianami obszaru i liczby ludności objętych rejestracją, dane od roku 1997 są analizowane oddzielnie.

W roku 1997 w Polsce została ponadto wprowadzona 10-ta Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, zastępując stosowaną od ponad 20-tu lat Rewizję 9-tą. Obie te klasyfikacje różnią się nieco pod względem kodowania lokalizacji narządowych i morfologii nowotworów, nie pozwalając na bezpośrednie przełożenie (przekodowanie) danych. To kolejny powód odrębnego analizowania danych z tego okresu.
Zapoczątkowane w 1996 roku strajki lekarskie polegające na nieprzestrzeganiu obowiązku wypełniania druków statystycznych oraz zmiany w ustawodawstwie dotyczącym statystyki państwowej spowodowały załamanie rejestracji nowotworów w Polsce na okres 2 lat. Z tego powodu dane z lat 1997 i 1998 są tak skąpe, iż nie nadają się do analizy porównawczej.

W regionie południowo-wschodnim zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem waha się w granicach około 260 do 280 przypadków na 100 tys. mieszkańców (współczynnik surowy), zaś po standaryzacji wynosi on około 210 do 230 na 100tys. Roczne wahania współczynników zachorowalności wynikają przede wszystkim z niedorejestrowania. W tak niewielkiej populacji nawet kilka zgłoszonych lub pominiętych przypadków znacząco zmienia wartości współczynników. W porównaniu z resztą kraju Lubelszczyzna jest regionem o niższej niż przeciętna zachorowalności na nowotwory złośliwe. Struktura zachorowalności jest zbliżona do ogólnopolskiej. Wśród mężczyzn dominują nowotwory płuca, żołądka, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, krtani i jelita grubego. Wśród kobiet najczęstszymi nowotworami są nowotwory gruczołu piersiowego, szyjki i trzonu macicy, płuca, jajnika i przewodu pokarmowego.

Dołączone poniżej zestawienia przedstawiają dane o zachorowalności z podziałem na województwa

w postaci tabelarycznej oraz wykresy piętnastu najczęstszych nowotworów złośliwych u obu płci:


Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w regionie lubelskim w latach 1989 ÷ 1996

Surowe współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989 256,20 301,50 212,40
1990 280,80 327,10 236,10
1991 256,90 314,00 201,90
1992 238,80 285,40 194,00
1993 251,50 302,10 202,40
1994 257,30 302,00 213,90
1995 276,70 311,50 243,70
1996 279,20 320,10 241,90

Zobacz wykres w nowym oknie


Standaryzowane współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989 209,70 269,00 152,30
1990 233,00 296,70 171,50
1991 211,30 283,00 142,10
1992 196,60 258,00 137,60
1993 202,30 267,20 139,30
1994 207,90 267,00 150,40
1995 224,80 275,80 176,30
1996 223,80 281,90 169,60

Zobacz wykres w nowym oknie
województwo bialskopodlaskiewojewództwo lubelskiewojewództwo chełmskiewojewództwo zamojskie
Polska Region
Powrót
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010