Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

W roku 1999 wprowadzony został nowy układ administracyjny kraju, w wyniku którego 4 województwa naszego regionu połączone zostały w 1 województwo lubelskie. Do dawnego obszaru 4 województw dołączono kilka gmin z województwa tarnobrzeskiego oraz siedleckiego, zaś 1 gmina byłego województwa bialskopodlaskiego znalazła się w obrębie województwa mazowieckiego.
W związku z tymi niewielkimi zmianami obszaru i liczby ludności objętych rejestracją, dane od roku 1997 są analizowane oddzielnie.

W roku 1997 w Polsce została ponadto wprowadzona 10-ta Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, zastępując stosowaną od ponad 20-tu lat Rewizję 9-tą. Obie te klasyfikacje różnią się nieco pod względem kodowania lokalizacji narządowych i morfologii nowotworów, nie pozwalając na bezpośrednie przełożenie (przekodowanie) danych. To kolejny powód odrębnego analizowania danych z tego okresu.
Zapoczątkowane w 1996 roku strajki lekarskie polegające na nieprzestrzeganiu obowiązku wypełniania druków statystycznych oraz zmiany w ustawodawstwie dotyczącym statystyki państwowej spowodowały załamanie rejestracji nowotworów w Polsce na okres 2 lat. Z tego powodu dane z lat 1997 i 1998 są tak skąpe, iż nie nadają się do analizy porównawczej.

W dawnym województwie bialskopodlaskim zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem wahała się w granicach około 270 do 290 przypadków na 100 tys. mieszkańców (współczynnik surowy), zaś po standaryzacji wynosił on około 220 do 240 na 100tys. Roczne wahania współczynników zachorowalności wynikały przede wszystkim z niedorejestrowania. W tak niewielkiej populacji nawet kilka zgłoszonych lub pominiętych przypadków znacząco zmienia wartości współczynników.
Wśród mężczyzn dominowały nowotwory płuca, żołądka, gruczołu krokowego, i jelita grubego.
Wśród kobiet najczęstszymi nowotworami były nowotwory gruczołu piersiowego, płuca, szyjki i trzonu macicy, jajnika i przewodu pokarmowego.

Dołączone poniżej zestawienia przedstawiają dane o zachorowalności z podziałem na województwa

w postaci tabelarycznej oraz wykresy piętnastu najczęstszych nowotworów złośliwych u obu płci:


Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie bialskopodlaskim w latach 1989 ÷ 1996

Surowe współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989273,50308,60239,10
1990298,40328,50269,00
1991285,80325,40247,10
1992270,60317,00225,30
1993266,90304,60229,90
1994288,60316,60261,20
1995298,90326,90271,40
1996281,20318,70244,60

Zobacz wykres w nowym oknie


Standaryzowane współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989222.40272.10173.60
1990244.90298.30192.60
1991230.80290.80172.10
1992219.10282.30157.20
1993213.30268.00159.50
1994233.10283.60183.50
1995243.60289.30198.80
1996226.90282.30172.60

Zobacz wykres w nowym oknie
regionwojewództwo lubelskiewojewództwo chełmskiewojewództwo zamojskie
Polska Region
Powrót
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010