Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Podstawa prawna

Podstawę prawną do gromadzenia danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe stanowi Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZN/1-a opisany w Programie badań statystycznych statystyki publicznej, stanowiącym Załącznik do corocznego Rozporządzenia Rady Ministrów (aktualnie z dn. 18.12.2007r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008).

W swej działalności, co do zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych, Rejestr opiera się ponadto na przepisach zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych - z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z dn. 29.10.1997 r., z późn. zm.).

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010