Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Karta Zgłoszenia Nowotworu

Dokumentem źródłowym danych gromadzonych przez Rejestry Nowotworów są Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ-MZN/1-a), które powinny być wypełniane przez lekarzy wszystkich jednostek służby zdrowia w przypadkach rozpoznania nowego przypadku, bądź stwierdzenia zgonu z powodu nowotworu złośliwego, a także jako karty kontrolne w przypadkach kontaktu ze służbą zdrowia pacjentów z wywiadem nowotworowym.

Karty nadsyłane są do Rejestrów Nowotworów w odstępach miesięcznych, do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązkowi zgłaszania podlegają wszystkie nowotwory złośliwe, opisane zakresem kodów 10 Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych od C00 do D09.

Pobierz kartę w formacie pdf: karta.pdf

Awers Karty Zgłoszenia NowotworuRewers Karty Zgłoszenia Nowotworu

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010