Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Pracownicy Działu

Wojewódzki Rejestr Nowotworów w Lublinie jest komórką organizacyjną Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Zatrudnia 4 statystyków medycznych oraz lekarza - kierownika Rejestru. Opiekę informatyczną nad bazą danych Rejestru sprawuje Sekcja Informatyki COZL.

Nasz adres:
Wojewódzki Rejestr Nowotworów
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
ul. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel. (081) 74-77-511 wew.235
e-mail: rejestr@cozl.eu

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010