Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

W roku 1999 wprowadzony został nowy układ administracyjny kraju, w wyniku którego 4 województwa naszego regionu połączone zostały w 1 województwo lubelskie. Do dawnego obszaru 4 województw dołączono kilka gmin z województwa tarnobrzeskiego oraz siedleckiego, zaś 1 gmina byłego województwa bialskopodlaskiego znalazła się w obrębie województwa mazowieckiego.
W związku z tymi niewielkimi zmianami obszaru i liczby ludności objętych rejestracją, dane od roku 1997 są analizowane oddzielnie.

W roku 1997 w Polsce została ponadto wprowadzona 10-ta Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, zastępując stosowaną od ponad 20-tu lat Rewizję 9-tą. Obie te klasyfikacje różnią się nieco pod względem kodowania lokalizacji narządowych i morfologii nowotworów, nie pozwalając na bezpośrednie przełożenie (przekodowanie) danych. To kolejny powód odrębnego analizowania danych z tego okresu.
Zapoczątkowane w 1996 roku strajki lekarskie polegające na nieprzestrzeganiu obowiązku wypełniania druków statystycznych oraz zmiany w ustawodawstwie dotyczącym statystyki państwowej spowodowały załamanie rejestracji nowotworów w Polsce na okres 2 lat. Z tego powodu dane z lat 1997 i 1998 są tak skąpe, iż nie nadają się do analizy porównawczej.

W dawnym województwie lubelskim zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem wahała się w granicach około 260 do 280 przypadków na 100 tys. mieszkańców (współczynnik surowy), zaś po standaryzacji wynosił on około 215 do 230 na 100tys. Roczne wahania współczynników zachorowalności wynikały przede wszystkim z niedorejestrowania. W tak niewielkiej populacji nawet kilka zgłoszonych lub pominiętych przypadków znacząco zmienia wartości współczynników.
Wśród mężczyzn dominowały nowotwory płuca, żołądka, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, krtani i jelita grubego.
Wśród kobiet najczęstszymi nowotworami były nowotwory gruczołu piersiowego, szyjki macicy, jajnika, płuca, i jelita grubego.

Dołączone poniżej zestawienia przedstawiają dane o zachorowalności z podziałem na województwa

w postaci tabelarycznej oraz wykresy piętnastu najczęstszych nowotworów złośliwych u obu płci:


Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w latach 1989 ÷ 1996

Surowe współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989263.10303.10225.40
1990282.70327.40240.60
1991262.60291.40235.50
1992260.70297.80225.80
1993272.70307.10240.50
1994266.80294.70240.70
1995278.00307.20272.40
1996292.30327.10259.80

Zobacz wykres w nowym oknie


Standaryzowane współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989215.40274.60159.60
1990232.70295.70173.40
1991215.50264.40169.50
1992212.70265.20163.40
1993219.40272.60169.60
1994216.80263.00173.60
1995224.80272.40180.30
1996233.90289.40182.20

Zobacz wykres w nowym oknie
regionwojewództwo bialskopodlaskiewojewództwo chełmskiewojewództwo zamojskie
Polska Region
Powrót
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010