Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

W roku 1999 wprowadzony został nowy układ administracyjny kraju, w wyniku którego 4 województwa naszego regionu połączone zostały w 1 województwo lubelskie. Do dawnego obszaru 4 województw dołączono kilka gmin z województwa tarnobrzeskiego oraz siedleckiego, zaś 1 gmina byłego województwa bialskopodlaskiego znalazła się w obrębie województwa mazowieckiego.
W związku z tymi niewielkimi zmianami obszaru i liczby ludności objętych rejestracją, dane od roku 1997 są analizowane oddzielnie.

W roku 1997 w Polsce została ponadto wprowadzona 10-ta Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, zastępując stosowaną od ponad 20-tu lat Rewizję 9-tą. Obie te klasyfikacje różnią się nieco pod względem kodowania lokalizacji narządowych i morfologii nowotworów, nie pozwalając na bezpośrednie przełożenie (przekodowanie) danych. To kolejny powód odrębnego analizowania danych z tego okresu.
Zapoczątkowane w 1996 roku strajki lekarskie polegające na nieprzestrzeganiu obowiązku wypełniania druków statystycznych oraz zmiany w ustawodawstwie dotyczącym statystyki państwowej spowodowały załamanie rejestracji nowotworów w Polsce na okres 2 lat. Z tego powodu dane z lat 1997 i 1998 są tak skąpe, iż nie nadają się do analizy porównawczej.

W dawnym województwie zamojskim zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem wahała się w granicach około 250 do 280 przypadków na 100 tys. mieszkańców (współczynnik surowy), zaś po standaryzacji wynosił on około 200 do 230 na 100tys. Roczne wahania współczynników zachorowalności wynikały przede wszystkim z niedorejestrowania. W tak niewielkiej populacji nawet kilka zgłoszonych lub pominiętych przypadków znacząco zmienia wartości współczynników.
Wśród mężczyzn dominowały nowotwory płuca, żołądka, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego.
Wśród kobiet najczęstszymi nowotworami były nowotwory gruczołu piersiowego, szyjki i trzonu macicy oraz przewodu pokarmowego.

Dołączone poniżej zestawienia przedstawiają dane o zachorowalności z podziałem na województwa

w postaci tabelarycznej oraz wykresy piętnastu najczęstszych nowotworów złośliwych u obu płci:


Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie zamojskim w latach 1989 ÷ 1996

Surowe współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989256.20301.50212.40
1990280.80327.10236.10
1991256.90314.00201.90
1992238.80285.40194.00
1993251.50302.10202.40
1994257.30302.00213.90
1995262.80303.70223.10
1996249.80295.80205.10

Zobacz wykres w nowym oknie


Standaryzowane współczynniki zachorowalności
LataOgółemMężczyĽniKobiety
1989209.70269.00152.30
1990233.00296.70171.50
1991211.30283.00142.10
1992196.60258.00137.60
1993202.30267.20139.30
1994207.90267.00150.40
1995213.90267.20162.20
1996199.10256.30143.50

Zobacz wykres w nowym oknie
regionwojewództwo bialskopodlaskiewojewództwo lubelskiewojewództwo chełmskie
Polska Region
Powrót
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010